Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Rozwód i separacja

  Rozwód i separacja zajmują bardzo wysokie miejsca na liście najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Prawdziwym szokiem jest uświadomienie sobie, że właściwie z drugim człowiekiem nie łączy nas już nic, że na zawsze wygasła więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. W takiej sytuacji stajemy przed dylematem separacja czy rozwód? Decydując się na któreś rozwiązanie, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, gdyż daje to

  Czytaj dalej
 • Alimenty

  Słowo alimenty pochodzi z łaciny i znaczy tyle co pokarm. Zgodnie ze słownikiem wyrazów obcych alimenty, to w znaczeniu prawniczym, środki, kwoty, zazwyczaj ustalane sądownie, łożone na utrzymanie określonych osób, na przykład: współmałżonka czy dzieci. Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania bieżących środków utrzymania osobom, które nie mogą utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten dotyczy głównie rodziców i dzieci, ale nie tylko.

  Czytaj dalej
 • Ubezwłasnowolnienie

  W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą każdy człowiek z chwilą ukończenia osiemnastego roku życia nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Zdolność ta pozwala mu poprzez jego własne działania na nabywanie we własnym imieniu różnego rodzaju praw i obowiązków oraz na rozporządzanie nimi. Od tego momentu człowiek może również zaciągać różnego rodzaju zobowiązania. Osoba posiadająca pełną zdolność do

  Czytaj dalej
 • Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Wszystkie dzieci wymagają miłości, opieki i dbałości. W większości przypadków odpowiadają za to rodzice dziecka.  W celu określenia obowiązków i praw związanych z opieką nad dzieckiem stosuje się termin „władza rodzicielska.” W zakres tego pojęcia wchodzi  odpowiedzialność za zapewnienie dziecku schronienia, pożywienia i odzieży, a także odpowiedzialność za wychowanie dziecka z poszanowaniem jego praw i godności. Obejmuje ono także odpowiedzialność

  Czytaj dalej
 • Uznanie dziecka

  UZNANIE DZIECKA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO Ojcostwo może być uznane przed urodzeniem się dziecka, w trakcie rejestracji urodzonego dziecka lub po sporządzeniu aktu urodzenia. Do uznania ojcostwa potrzebna jest zgoda matki w formie oświadczenia potwierdzającego, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Oświadczenie o uznaniu dziecka składa się najczęściej w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsc zamieszkania matki.Można uznać dziecko również

  Czytaj dalej