Artykuły

Artykuły

W niniejszym dziale będą publikowane artykuły na tematy z wybranych dziedzin prawa, zarówno prywatnego jak i publicznego, w których będę przybliżał obowiązujące regulacje prawny, instytucje i procedury, a także zasady funkcjonowania struktur i organizacji prawnych na szczeblu prawa krajowego jak i międzynarodowego.