Sprawy międzynarodowe

Sprawy międzynarodowe

W zakresie sprawy z pierwiastkiem międzynarodowym pomoc prawna może być świadczona zarówno dla osób obywatelstwa polskiego jak i obcokrajowców przebywających stale lub czasowo poza granicami Polski.

Nawiązanie współpracy z Kancelarią pozwala na przeprowadzenie odpowiednich czynności :

1)     w sprawach cywilnych,

2)     w sprawach karnych,

3)     w sprawach rodzinnych,

4)     w sprawach administracyjnych,

5)     w sprawach podatkowych.

Możliwe jest świadczenie pomocy prawnej zarówno w sprawach cywilnych m.in:

o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego,

 o uznanie wyroku zagranicznego,

o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego

wzmianki o zagranicznym rozwodzie,

o reprezentację w sprawie sądowej oraz

o adopcję,

Ponadto pomoc prawna może polegać również na podejmowaniu działań prawnych dotyczących spraw toczących się za granicą, np. na złożeniu wniosku w trybie konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę o odzyskanie dziecka porwanego za granicę, a także złożenia wniosku w trybie konwencji nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych od dłużników przebywających za granicą.

Ze względu na szeroki zakres możliwych spraw o aspekcie międzynarodowym, nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych prosimy o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza: