Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Adwokacka Haas oferuje pełen zakres usług w aspekcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, to jest:

  • uczestnictwo w mediacjach oraz negocjacjach,
  • reprezentację wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
  • przygotowanie oraz weryfikację wniosków egzekucyjnych, skarg na czynności komornicze, a także odwołań od orzeczeń sądowych,

Powództwa przeciwegzekucyjne

Kancelaria zajmuje się działaniem w zakresie powództwa przeciwegzekucyjnego, które stanowi formę obrony przed nieprawidłową egzekucją. Powództwo takie może mieć postać:

  • powództwo opozycyjne – przysługuje ono dłużnikowi bądź jego małżonkowi. Wytaczanie jest przeciwko wierzycielowi zarówno przed jak i po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Jego celem jest pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości bądź częściowo lub też jego ograniczeniu.
  • powództwo ekscydencyjne – przysługuje ono osobie trzeciej, której prawa zostały w jakiś sposób naruszone przez egzekucję. Osoba ta może zażądać natychmiastowego zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji.

Skargi na czynności komornika

W celu ochrony interesów naszych Klientów w postępowaniu egzekucyjnym, Kancelaria  zajmuje się wnoszeniem skarg przeciw nieprawidłowym czynnościom komornika. Jej celem jest zbadanie działań komornika pod kątem prawnym poprzez poddanie go kontroli, a następnie ocenie sądu.

Ze względu na wielość możliwych działań w toku postępowania egzekucyjnego, nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych proszę o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza.