Prawo lokalowe

Prawo lokalowe

Prawo lokalowe swoim zakresem obejmuje zasady ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali, prawa i obowiązki ich właścicieli, a także zarząd nieruchomością wspólną.  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali stanowi nadrzędne źródło Prawa lokalowego w naszym kraju.

Pomoc prawna z zakresu prawa lokalowego może dotyczyć takich spraw z zakresu:

 • najmu lokali mieszkaniowych,
 • okazjonalnego najmu lokali mieszkaniowych,
 • obowiązków i praw lokatorów,
 • podwyższeniu czynszu,
 • waloryzacji czynszu,
 • eksmisji,
 • lokali socjalnych,
 • pomieszczeń tymczasowych,
 • umów developerskich,

 

Przykłady umów, odnośnie których może być świadczona pomoc prawna przez Kancelarię:

 • darowizny,
 • dożywocia,
 • dzierżawy,
 • najmu,
 • przedwstępnych,
 • sprzedaży,
 • zamiany
 • deweloperskich
 • innych

 

Ochrona praw lokatorów

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Haasa świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących ochrony praw lokatorów.

Kancelaria prowadzi sprawy związane z:

 • wynajmem lokalu,
 • eksmisją,
 • niedostarczeniem lokalu socjalnego bądź pomieszczenia zastępczego

 

 

Eksmisje

Eksmisja jest to zespół czynności, którego celem jest usunięcie osoby z danego lokalu bądź nieruchomości. Podstawą do tego działania jest brak tytułu prawnego osoby zajmującej lokal np. gdy osoba ta samowolnie go zajęła lub stosunek najmu między wynajmującym, a wynajemcą uległ zakończeniu.

Kancelaria prawna Haas zajmuje się pomocą prawną w zakresie szeroko pojętego pojęcia eksmisji, w tym:

 • przygotowaniem wszelkiego rodzaju pism oraz wniosków,
 • reprezentacją w postępowaniu eksmisyjnym przed sądem,
 • kontrolą zgodności z prawem działań zarówno właściciela nieruchomości w stosunku do najemcy jak i zachowań lokatora.

 

 

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria prawna zajmuje się:

 • udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie prawa lokalowego,
 • doradztwem w zakresie wyegzekwowania swoich praw wynikających z zawartych przepisów prawa,
 • redagowaniem pozwów, apelacji oraz pism procesowych,
 • udziałem w czynnościach notarialnych,
 • reprezentacją w postępowaniach sądowych,
 • uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach,

 

Ze względu na szerokie pojęcie prawa lokalowego nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych proszę o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza: