Adwokat Łukasz Haas

Adwokat Łukasz Haas

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obronił w katedrze prawa gospodarczego i handlowego pod kierunkiem sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Wojciecha Katnera.  Członek Izby Adwokackiej w Łodzi.

Pełnił obowiązki kuratora przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Współprowadził program „Street Law” – program edukacji prawnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Działacz na rzecz Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Uczestnik licznych warsztatów, kursów oraz konferencji z zakresu prawa. Włada językiem angielskim oraz niemieckim. Swoje zainteresowania prawnicze koncentruje na sprawach zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz prawa nowych technologii.