Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

W ramach współpracy, Kanelaria Adwokacka Haas oferuje Klientom następujące sposoby rozliczeń:

Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie uzgodnionych stawek godzinowych w oparciu o nakład czasu pracy. Wysokości jednej roboczogodziny uzależniona jest od rodzaju i charakteru sprawy.

Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego uzależniona jest od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy. Wynagrodzenie ryczałtowe może obejmować o bądź prowadzenie całej sprawy bądź poszczególnego jej etapu, np. przesądowego, sądowego (z podziałem na poszczególne instancje) oraz egzekucyjnego.

Niezależnie od powyższych sposobów rozliczeń, Kancelaria oferuje możliwość ustalenia dodatkowego honorarium, jako premii za uzyskanie określonego rezultatu, płatnego po zakończeniu sprawy.

W zależności od umowy z Klientem, do wynagrodzenia mogą być doliczane wydatki poniesione przez Kancelarię w związku z prowadzeniem sprawy, w szczególności koszty podróży, pocztowe i inne – na podstawie przedstawionych rachunków.