Odszkodowania

Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Haasa świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu dochodzenia odszkodowań. Zajmujemy się zarówno przeprowadzaniem postępowań uzyskiwaniem należnych odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobligowanych do naprawienia szkody m.in. w przypadku:

 • wypadku komunikacyjnego,
 • wypadku rowerowego,
 • potrącenia pieszego,
 • wypadku w pracy, w drodze do pracy/z pracy
 • wypadku rolniczego,
 • wypadku związanego z uprawianiem sportu,
 • wypadku spowodowanego klęskami żywiołowymi,
 • zalania, pożaru, awarii sieci energetycznej,
 • śmierci osoby bliskiej

 

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń związanych z powyższymi wypadkami, takimi jak:

 •  zadośćuczynienie,
 • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu specjalistycznego,
 • zwrot utraconych zarobków,
 • zwrot kosztów dojazdu.
 • zwrot kosztów naprawy,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, zwiększonych potrzeb, utraconych widoków na przyszłość,
 • zwrot kosztów opieki osoby trzeciej,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • renta alimentacyjna,
 • odszkodowania za utracone mienie,
 • odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego etc.

 

 

Wypadki komunikacyjne

Kancelaria Adwokacka Haas zajmuje się prowadzeniem spraw o uzyskanie odpowiednich świadczeń zarówno w razie powstania szkód osobowych:

 • urazów
 • uszkodzeń ciała
 • urazów psychicznych
 • śmierci osoby bliskiej

oraz szkód w pojeździe:

 • problemów z wypłatą ubezpieczenia AC
 • zaniżeniem kosztów napraw
 • ustaleniem odpowiedzialności za szkodę etc.

 

Uszkodzenie mienia

Kancelaria prawna Haas zajmuje się prowadzeniem spraw o uzyskanie odszkodowania za zniszczenie, uszkodzenie, częściowe zniszczenie mienia m.in.:

 • pojazdów,
 • mieszkań, domów, elewacji budynków, budowli,
 • maszyn etc.

 

 

Szkody wyrządzone przez władzę publiczną

Pomagamy uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa, Jednostek Samorządu Terytorialnego bądź osób prawnych wykonujących władzę z mocy prawa za szkody spowodowane przez ich niezgodne z prawem działanie bądź zaniechanie.

 

 

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria zajmuje się:

 • udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie postępowania odszkodowawczego,
 • reprezentowaniem klientów w sprawie karnej przeciwko sprawcy wypadku,
 • oceną szans na uzyskanie odszkodowania przez klienta,
 • uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach,
 • sporządzaniem pozwów, apelacji oraz pism procesowych z różnego zakresu,
 • reprezentacją w postępowaniach sądowych.

 

 

Ze względu na szeroki zakres postępowań odszkodowawczych nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez moją osobę. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych proszę o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza: