Prawo Unii Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej to zbiór aktów prawnych składających się na system prawny Unii Europejskiej. Podstawowym podziałem prawa UE jest podział na prawo pierwotne stanowione przez państwa członkowskie oraz prawo wtórne, które stanowione jest przez instytucje unijne. Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, wszystkie sądy oraz organy administracji w Polsce zostały zobowiązane do stosowania prawa unijnego. W tym też zakresie koniecznym stało się właściwe stosowanie tych przepisów w sprawach dotyczących jednostek oraz sprawach związanych z prowadzeniem przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Dla podmiotów tych problematyka związana przepływem towarów i usług wielokrotnie ma kluczowe znaczenie w prowadzonej przez nie działalności, dlatego konieczne jest użycie właściwych instrumentów dla egzekwowania przysługujących im praw.

Pomoc prawna w tym zakresie może polegać na analizie prawa unijnego, dokonywaniu oceny w zakresie harmonizacji polskiego prawa z acquis communautaire, opiniowaniu w zakresie rozwiązań prawnych obowiązujących na rynkach Unii Europejskiej oraz interpretacji przepisów, opiniowaniu i sporządzaniu umów z punktu widzenia ich zgodności z regulacjami unijnymi.

Please wait...