Windykacja należności

Windykacja należności

W obrocie, tak powszechnym jak i profesjonalnym, zdarzają się sytuacje gdy kontrahenci z przyczyn zawinionych albo niezawinionych zwlekają z zapłatą za zakupione towary lub wykonane usługi. Większość wierzytelności możliwa jest do odzyskania na drodze polubownej, jednakże pojawiają się sytuacje, gdy mimo przedsięwziętych działań dłużnik w dalszym zwleka z zapłatą należności.

W procesie windykacji pomoc prawna może być świadczona na kolejnych etapach:

przedsądowym –  jest  procesem windykacyjnym, który polega na wysłaniu wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji o zobowiązaniu dłużnika do jednego z biur informacji gospodarczej oraz skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Na tym etapie możliwe jest zawieranie ugód w celu spłaty długu na dogodnych warunkach dla obydwu stron stosunku zobowiązaniowego.

sądowym – w celu uzyskania przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego w postaci wyroku sądowego albo nakazu zapłaty, zaopatrzonego następnie w klauzulę wykonalności,

egzekucyjnym – polegającym na wystąpieniem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji i nadzorowanie kontaktów z komornikiem. Windykacja komornicza dotyczy spraw, w których działania na etapie windykacji sądowej okazały się nieskuteczne i pomimo prawomocnego wyroku nie udało się uzyskać zapłaty należności.

Nadto, w niektórych sprawach konieczne jest wszczęcie postępowania karnego w celu prowadzenia przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi procesu w przedmiocie przestępczego uszczuplenia majątku, uczynienia niemożliwym wykonania wyroku sądu albo postępowania o przestępstwo oszustwa na szkodę wierzyciela.

Please wait...