Ochrona praw konsumentów

Ochrona konsumentów

Prawo ochrony konsumentów jest gałęzią prawa, która uaktywnia się zawsze wtedy, gdy przedsiębiorcy oferujący swoje produkty i usługi osobom fizycznym są zobowiązani do stosowania przepisów chroniących prawa konsumentów.

Wielość oraz specyfika regulacji odnoszących się do ochrony praw konsumentów rodzi konieczność zastosowania właściwych przepisów prawa, w tym także prawa wspólnotowego.

 

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria prawna zajmuje się:

  • udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie ochrony praw konsumenckich,
  • uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach,
  • pisaniem pozwów, apelacji oraz pism procesowych z różnego zakresu,
  • reprezentacją w postępowaniach sądowych,

 

Ze względu na szerokie pojęcie ochrony konsumentów nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych proszę o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza: