Szkolenia

Szkolenia

W ramach pomocy prawnej możliwe jest przygotowanie i prowadzenie szkoleń z dowolnie wybranego tematu, dopasowanego  do indywidualnych potrzeb, tak aby w jak najszerszym zakresie możliwe było spełnienie oczekiwań zainteresowanego podmiotu w tym zakresie. W szczególności możliwa jest organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa cywilnego i handlowego, prawa pracy oraz wybranych zagadnień administracyjnoprawnych. Tematyka szkoleń może także dotyczyć zasad prowadzenia działalności gospodarczej, praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy, a także tematyki związanej z prawem nieruchomości. Dzięki szkoleniom możliwe jest podniesienie poziomu świadczonych usług o wiedzę prawniczą przydatną w danej działalności gospodarczej.

Please wait...