Pytanie oznaczone ‘dzieci’

  • Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

    Wszystkie dzieci wymagają miłości, opieki i dbałości. W większości przypadków odpowiadają za to rodzice dziecka.  W celu określenia obowiązków i praw związanych z opieką nad dzieckiem stosuje się termin „władza rodzicielska.” W zakres tego pojęcia wchodzi  odpowiedzialność za zapewnienie dziecku schronienia, pożywienia i odzieży, a także odpowiedzialność za wychowanie dziecka z poszanowaniem jego praw i godności. Obejmuje ono także odpowiedzialność

    Czytaj dalej