Pytanie oznaczone ‘Przerwa w wykonaniu kary’

  • Udzielenie przerwy w wykonaniu kary

    Udzielenie przerwy w wykonaniu kary O przerwę w wykonywaniu kary może ubiegać się skazany, którego kara faktycznie jest wykonywana. Aby sąd udzielił nań pozwolenia musi zaistnieć któraś z dwóch typów przesłanek, mianowicie przesłanka obligatoryjna lub fakultatywna. Do przesłanek obligatoryjnych, czyli takich, których wystąpienie powoduje, że sąd musi udzielić skazanemu przerwy zaliczamy, chorobę psychiczną skazanego, którą musi stwierdzić co najmniej dwóch biegłych

    Czytaj dalej