Pytanie oznaczone ‘Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu’

  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

    Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu nazywamy ograniczone prawo rzeczowe, które odnosi się do lokali spółdzielczych, np. znajdujących się w blokach mieszkalnych. Może być ono zarówno prawem do lokalu mieszkalnego jak i lokalu użytkowego. To, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem rzeczowym ograniczonym oznacza, że obciąża ono cudzą nieruchomość (nieruchomość spółdzielni). Na treść tego prawa składają

    Czytaj dalej