Pytanie oznaczone ‘warunkowe zawieszenie wykonania kary’

  • Warunkowe zawieszenie wykonania kary

    Warunkowe zawieszenie wykonania kary Sąd, stosując warunkowe zawieszenie kary, bierze pod uwagę kilka zasadniczych faktów, mianowicie, postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, sposób dotychczasowego życia, a przede wszystkim jego zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Owo zachowanie dotyczy między innymi, ewentualnego dążenia sprawcy do naprawienia wyrządzonej szkody lub jej naprawienie, także przeproszenie pokrzywdzonego, nawet podjęcie samodzielnej próby pojednania z nim czy

    Czytaj dalej