Pytanie oznaczone ‘własność’

  • Immisje

    Immisje   Wprowadzenie Zasadą jest, iż właściciel może korzystać ze swojej nieruchomości w dowolny wybrany przez siebie sposób, pod warunkiem, że ów sposób korzystania nie jest sprzeczny z  ustawami,  zasadami współżycia społecznego oraz społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Właściciel może wykonywać swoje prawo m.in. w taki sposób, który pośrednio oddziałuje na grunt sąsiedni. Tego rodzaju oddziaływania  nazywane są immisjami

    Czytaj dalej