Formy płatności

Kancelaria adwokacka Haas oferuje naszym Klientom następujące formy uiszczania wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług:

Płatności gotówkowe

Kancelaria przyjmuje płatności w:

1. złotych polskich,

2. dolarach amerykańskich

3. euro

Karty płatnicze

Honorujemy płatności realizowane przy użyciu kart płatniczych, wydawanych przez koncerny Master Card oraz Visa.

Przelew bankowy

Kancelaria przyjmuje płatności bezgotówkowe realizowane poprzez przelew na na rachunek bankowy Kancelarii o nr PL 23 1050 1461 1000 0091 4871 2913