Pytanie oznaczone ‘Areszt’

  • Tymczasowe aresztowanie

    Tymczasowe aresztowanie Tymczasowe aresztowanie jest jednym z najbardziej represyjnych środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego. Zdecydować o jego zastosowaniu może tylko i wyłącznie sąd. Pamiętajmy jednak, że jest to środek ostateczny, stosowany dopiero w w razie przedstawienia podejrzanemu  zarzutów i to tylko w sytuacji, gdy zastosowanie innych środków zapobiegawczych nie jest wystarczające. Areszt ma bowiem przeciwdziałać realnemu zagrożeniu ucieczki, ukrywaniu czy też matactwu.

    Czytaj dalej