Pytanie oznaczone ‘Zatrzymanie’

  • Zatrzymanie

    Zatrzymanie Czym jest zatrzymanie, kto je stosuje i w jakich przypadkach Policja, ale także inne organy ścigania (na przykład: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna czy Żandarmeria Wojskowa) mają prawo stosować różne środki przymusu. Jednym z nich jest zatrzymanie, które wykorzystuje się w stosunku do osób, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa, a jednocześnie istnieje obawa, że

    Czytaj dalej